Laat een spiraaltje plaatsen bij Echo Zuid in Amsterdam
Vol verwachting?

Maak een medische echo bij Echo Zuid in Amsterdam

Bij Echo Zuid kan je een echo tijdens of voor je zwangerschap te laten maken. Ben je aan het proberen zwanger te raken of een fertiliteitstraject in het buitenland gestart? Ook dan kunnen we een echo maken. 

Aandacht voor jou en je baby

Een medische echo laten maken is belangrijk in verschillende stadia van je zwangerschap.
De meeste medische echo’s worden vergoed door je verzekeraar. Er zijn echter uitzonderingen. Bekijk de prijzen?

Vroege echo

Met een vroege echo bedoelen we een vitaliteitsecho. Dit is een echo om vast te stellen of de zwangerschap intact is, of het embryo op dat moment een kloppend hartje heeft en in de baarmoeder zit. We beoordelen ook of de baarmoeder en eierstokken er normaal uitzien.

Laat je deze echo maken, dan is het nog niet mogelijk om de uitgerekende datum vast te stellen. Deze vroege echo is ter bevestiging van de zwangerschap en voor geruststelling voor jou en je partner als je bijvoorbeeld eerder een miskraam of last van bloedverlies had.

Deze echo kan al plaatsvinden vanaf 6 weken, maar het beste is om te wachten tot 7,5 weken.  Dit geeft meer zekerheid over de vitaliteit van de zwangerschap.

Een echo onder de 9 weken wordt altijd vaginaal uitgevoerd. Hierbij maken we gebruik van een speciale probe die via de vagina wordt ingebracht om zo dicht mogelijk bij de baarmoeder te komen. Dit verbetert de beeldkwaliteit enorm! Na afloop krijg je de foto mee.

De kosten
Deze echo wordt niet vergoed door de verzekering. Je betaalt de kosten (€ 46,00) na afloop van de echo.

Termijnecho

Om de exacte duur van je zwangerschap vast te stellen wordt vroeg in de zwangerschap een echo gemaakt waarbij de embryo van hoofd tot stuit wordt gemeten. De metingen worden een aantal malen herhaald om zo min mogelijk meetfouten te maken. Het gemiddelde van deze metingen komt overeen met een bepaalde zwangerschapsduur in weken. Zo bepalen we nauwkeurig de uitgerekende datum. Met de termijnecho is de datum veel nauwkeuriger vast te stellen dan met een berekening vanaf de eerste dag van de laatste menstruatiedatum.

De beste periode om de termijn vast te stellen is tussen de 10 en 11 weken van de zwangerschap.

In principe wordt de termijnecho uitwendig gedaan. Hiervoor willen we graag dat je een gevulde blaas hebt.

De gevulde blaas duwt de baarmoeder namelijk iets omhoog waardoor deze duidelijker uitwendig te zien is. In het geval dat de uitwendige echo geen duidelijk beeld geeft, stellen we meestal voor om de echo inwendig voort te zetten.

De kosten
De echoscopische termijnbepaling is opgenomen in het basispakket en wordt dus volledig vergoed door de zorgverzekeraar. 

NIPT

NIPT. : Niet Invasieve Prenatale Test  is een test waarbij een buisje bloed van de zwangere word afgenomen (vanaf 11 weken) In dat bloed is DNA van de baby aanwezig. Dit DNA-materiaal kan worden onderzocht of alle chromosomenparen inderdaad in tweevoud aanwezig zijn. Met name chromosoompaar 13, 18 en 21.(b.v. indien er drie aanwezig zijn van chromosoom 21, dan heet dat trisomie 21 oftewel Syndroom van Down.) Voor meer informatie en de RIVM-brochure kijk onder INFO. Uitvoering van de Nipt via de verloskundige praktijk.

Er wordt bij de NIPT geen echo gedaan. Voor een echo op eigen verzoek, zie het kopje "pretecho`s"

Ook is het mogelijk om naast de NIPT een 13 weken-echo te verrichten. Hier wordt er uitgebreid gekeken naar het zich ontwikkelende kind en de nekplooi wordt gemeten. 

De kosten voor deze echo zijn 79,00 euro (en worden niet vergoed door de verzekering). 

combinatietest/nekplooimeting

De combinatietest is een individuele risicoschattende test om de kans op het krijgen van een kind met Downsyndroom (trisomie 21), Edwards (trisomie 18) of Patau (trisomie 13) te bepalen. Dit onderzoek is een keuze tijdens je zwangerschap. De test bestaat uit een combinatie van 2 onderzoeken:

Een bloedonderzoek vanaf 9 weken
Een echo-onderzoek (nekplooimeting) vanaf 12 weken

Meer informatie over deze test? Deze kan je lezen op de voorlichtingswebsite van het RIVM.

Voor de combinatietest moet je al een termijnecho hebben gehad. Deze vindt plaats als de embryo 55-60mm groot is. De nekplooimeting vindt vervolgens plaats tussen de 11 weken en 5 dagen en 13 weken en 4-5 dagen.

Over de uitslag van de combinatietest word je altijd persoonlijk gebeld. Je verloskundige ontvangt ook de uitslag. Als de uitslag een verhoogd risico aangeeft overleggen we samen over het vervolgonderzoek, wat bijvoorbeeld de NIPT-test [/p5 Info#nipt-test] kan zijn voorafgaand aan een vruchtwaterpunctie.

Mocht het nodig zijn, dan kan in nauw overleg met het VUmc het vervolgonderzoek snel plaatsvinden.

De kosten
De combinatietest (nekplooimeting en bloedtest) wordt niet in het basispakket vergoed – ook niet bij zwangere vrouwen ouder dan 36 jaar. De kosten van de combinatietest zijn €170,13. Dit bedrag wordt betaald na afloop van de echo. 

De SEO 20-weken echo

Met de SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek) 20-wekenecho wordt onderzoek gedaan naar de zichtbare lichamelijke afwijkingen bij een ongeboren kind. Deze echo is een screening van de zichtbare structuren, zoals het skelet, organen, placenta en vruchtwater. Ook is het geslacht van je kind nu goed zichtbaar. Als jij (en je partner) dit graag willen weten, kunnen we dat uiteraard tonen.

Dit echoscopisch onderzoek wordt uitgevoerd rond de 20e zwangerschapsweek en je krijgt na afloop altijd de uitslag direct mee op papier. De baby is gemiddeld 20 cm groot.

Lees altijd voordat je komt de informatie door over de 20-weken echo door. Je geeft bij ons je akkoord door een ‘informed consent’ opgenomen in de tekst van het echoverslag. Dit is de belangrijkste echo van de zwangerschap. Daarom wordt hij ook vergoed. 

De kosten
De 20-wekenecho is opgenomen in het basispakket en wordt dus vergoed door je zorgverzekeraar. Vergeet niet je verzekeringspasje en je zwangerschapskaart mee te nemen!

Groei echo

Groei 30 weken

Na 30 tot 32 weken worden nogmaals de maten van het kind gemeten, waardoor een goede vergelijking van de groei mogelijk is. Het hoofdje, buikje en bovenbeentje worden gemeten en er wordt gekeken naar de hoeveelheid vruchtwater. Zo kan bijvoorbeeld een groeiachterstand in een vroegtijdig stadium worden opgespoord.

Deze echo vindt plaats op verwijzing van de verloskundige.

De kosten
De groeiecho wordt over het algemeen niet standaard meer vergoed. Hiervoor betaal je € 38,33. Tenzij je wordt doorverwezen door de verloskundige.  

Echo ligging 36 weken

Echo ligging 36 weken

In de laatste maand van je zwangerschap gaan we bij de liggingsecho kijken of het kind met het hoofd naar beneden ligt. Meestal wordt deze echo rond de 36 weken gedaan. Indien de baby in stuit ligt is dit het moment om een versie te verrichten.

Deze echo vindt plaats op verwijzing van de verloskundige en wordt vergoed door de verzekeraar.

Gynaecologische echo

Gynaecologische echo

Bij onze praktijk is het ook mogelijke meerdere gynaecologische echo’s te laten maken voor:

 • meten van follikels
 • het vermoeden van vleesbomen, ovarium cyste of een vergrote eierstok
 • het meten van de dikte van het baarmoederslijmvlies
 • controle van het spiraal na plaatsing

Probeer je zwanger te worden of heb je in het buitenland fertiliteitstrajecten lopen? Ook dan is het mogelijk een gynaecologische echo in onze praktijk te laten maken.

De echo’s worden verricht door een ervaren gynaecoloog of bekwame echoscopist. Je krijgt hiervan een schriftelijk verslag om samen met je behandelend arts te bespreken.

Ook kunnen we bloed afnemen en laten bepalen voor fertiliteitsbeplalingen.( kosten € 14,52)

De kosten
Het maken van een gynaecologische echo kost € 50,-. Deze wordt over het algemeen niet vergoed (afhankelijk van de zorgverzekeraar)

Tarieven

 • vroege echo: € 46,00
 • termijnecho: € 46,00
 • 1ste Trimester screening (13 weken) echo €79,-
 • SEO 20-wekenecho: € 154,36
 • 30-wekenecho (groei): € 38,33
 • specifieke echo: € 38,33 (ligging, bloedverlies, placentalocatie, groei, versie)
 • gynaecologische echo: € 50,-

Indien mogelijk wordt de echo rechtstreeks gedeclareerd bij de verzekeraar. Zo niet, dan kan je na afloop van de afspraak de echo betalen. Pinnen is mogelijk.

De combinatietest wordt niet standaard in de basisverzekering vergoed. Heb je een aanvullende verzekering? Dan kan het zijn dat de combinatietest wel vergoed wordt. Je krijgt dan een factuur mee om zelf bij de verzekering in te dienen.

Niet vergeten mee te nemen
Neem je verzekeringspasje of polisblad altijd mee.

Ben je doorverwezen door de verloskundige? Neem ook deze zwangerschapsverwijzing mee.

Laat een spiraaltje plaatsen bij Echo Zuid in Amsterdam